چهارشنبه 4 خرداد 1401

استعلام قیمت

ابعاد و نوع نگاتیو یا اسلایدDPI 900DPI 2000DPI 4200
قطع کوچک5.000 تومان7.000 تومان11.000 تومان
قطع متوسط7.000 تومان11.000 تومان18.000 تومان
قطع بزرگ10.000 تومان20.000 تومان30.000 تومان

– در صورت نیاز به اسکن با DPI غیر از ذکر شده در جدول زیر، با ما تماس بگیرید.