سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

استعلام قیمت

سایز عکسچاپ کاغذ لاسترچاپ کاغذ سیلکچاپ کاغذ متالیک
سایز ۱۰×۱۵ سانتیمتر۳.۰۰۰ تومان۴.۵۰۰ تومان۶.۰۰۰ تومان
سایز ۱۳×۱۸ سانتیمتر۴.۰۰۰ تومان۶.۰۰۰ تومان۸.۰۰۰ تومان
سایز ۱۶×۲۱ سانتیمتر۶.۰۰۰ تومان۸.۰۰۰ تومان۱۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲۰×۲۵ سانتیمتر۱۵.۰۰۰ تومان۱۸.۰۰۰ تومان۲۴.۰۰۰ تومان
سایز ۲۰×۳۰ سانتیمتر۱۵.۰۰۰ تومان۱۸.۰۰۰ تومان۳۰.۰۰۰ تومان
سایز ۳۰×۴۰ سانتیمتر۲۹.۰۰۰ تومان۳۶.۰۰۰ تومان۴۸.۰۰۰ تومان
سایز ۳۰×۴۵ سانتیمتر۳۰.۰۰۰ تومان۴۰.۰۰۰ تومان۵۰.۰۰۰ تومان
سایز ۳۰×۶۰ سانتیمتر۴۲.۰۰۰ تومان۵۲.۰۰۰ تومان۷۰.۰۰۰ تومان
سایز ۴۰×۶۰ سانتیمتر۶۰.۰۰۰ تومان۷۰.۰۰۰ تومان۸۰.۰۰۰ تومان
سایز ۴۰×۸۰ سانتیمتر۷۵.۰۰۰ تومان۸۴.۰۰۰ تومان۱۰۰.۰۰۰ تومان
سایز ۵۰×۷۰ سانتیمتر۷۶.۰۰۰ تومان۹۰.۰۰۰ تومان۱۱۲.۰۰۰ تومان
سایز ۵۰×۷۵ سانتیمتر۸۰.۰۰۰ تومان۱۰۰.۰۰۰ تومان۱۳۰.۰۰۰ تومان
سایز ۵۰×۱۰۰ سانتیمتر۱۱۲.۰۰۰ تومان۱۳۶.۰۰۰ تومان۱۷۰.۰۰۰ تومان
سایز ۶۰×۹۰ سانتیمتر۱۴۰.۰۰۰ تومان۱۶۰.۰۰۰ تومان۱۹۵.۰۰۰ تومان
سایز ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر۱۴۸.۰۰۰ تومان۱۷۰.۰۰۰ تومان۲۱۰.۰۰۰ تومان

چاپ فتوشیمی تنها برای سفارش‌های نمایشگاهی، سایز بزرگ یا تعداد بالای ۱۰ عدد انجام می‎‌شود.