چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
استعلام قیمت
سایز شاسیشاسی ۸ میلیمتری
سایز ۱۰x15 سانتیمتر۴.۵۰۰ تومان
سایز ۱۳x18 سانتیمتر۵.۵۰۰ تومان
سایز ۱۶x21 سانتیمتر۸.۵۰۰ تومان
سایز ۲۰x25 سانتیمتر۱۱.۵۰۰ تومان
سایز ۲۰x30 سانتیمتر۱۵.۰۰۰ تومان
سایز ۳۰x40 سانتیمتر۲۳.۰۰۰ تومان
سایز ۳۰x45 سانتیمتر۳۰.۰۰۰ تومان
سایز ۴۰x60 سانتیمتر۶۰.۰۰۰ تومان
سایز ۵۰x70 سانتیمتر۷۲.۰۰۰ تومان
سایز ۶۰x90 سانتیمتر۱۱۲.۰۰۰ تومان
سایز ۱۰۰x70 سانتیمتر۱۲۷.۵۰۰ تومان

برای استعلام قیمت و سفارش شاسی در ابعاد دلخواه و همینطور شاسی‌های ۱۶ میلیمتری و ۳۰ میلیمتری با ما تماس بگیرید.