چهارشنبه 4 خرداد 1401

استعلام قیمت

سایز شاسیشاسی 8 میلیمتری
سایز 10×15 سانتیمتر5.000 تومان
سایز 13×18 سانتیمتر7.500 تومان
سایز 16×21 سانتیمتر12.000 تومان
سایز 20×25 سانتیمتر15.000 تومان
سایز 20×30 سانتیمتر20.000 تومان
سایز 30×40 سانتیمتر30.000 تومان
سایز 30×45 سانتیمتر38.000 تومان
سایز 40×60 سانتیمتر75.000 تومان
سایز 50×70 سانتیمتر95.000 تومان
سایز 50×75 سانتیمتر100.000 تومان
سایز 60×90 سانتیمتر145.000 تومان
سایز 100×70 سانتیمتر160.000 تومان