صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت

3000x2000 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

2000x1334 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

1200x800 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

800x534 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

5184x3456 پیکسل
سایز اصلی
برای ثبت درخواست وارد شوید

نسخه اصلی تصویر

The 22nd Iran International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

شنبه 16 اردیبهشت 1396 ، ایران ، تهران

غرفه شرکت اوام‌وی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران در در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران. اوام‌وی شرکت نفت و گاز اتریشی و چندملیتی است، که مقر اصلی آن در شهر وین، اتریش قرار دارد. این شرکت در زمینه اکتشاف، استخراج و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی، همچنین تولید برق فعالیت می‌نماید.

عکس: فرزام صالح - خبرگزاری برنا / عکس آنلاین

avatar
خبرگزاری برنا
6,304 تصاویر
ایران | تهران
5184x3456
jpg
10.4MB
574
UserAvatar
0
450
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
573
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
0
446
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
436
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
445
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
581
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
0
454
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
452
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
572
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
0
449
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
486
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
576
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
0
498
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
0
453
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
450
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
573
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
0
436
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
477
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
467
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
0
421
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران