فروش صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت شهر و معماری

2000x3000 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

1334x2000 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

800x1200 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

534x800 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

4000x6000 پیکسل
سایز اصلی
برای ثبت درخواست وارد شوید

نسخه اصلی تصویر

Afghan Immigrants Football League

لیگ فوتبال سایه نشین ها

جمعه 22 اردیبهشت 1396 ، ایران

مجموعه ی صنعتی محمودآباد در 5 کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است. این شهرک که اغلب از کارخانه های سنگبری تشکیل شده جمعیت کثیری از مهاجرین مجاز و غیرمجاز افغانستانی را در خود جای داده است. مهاجرینی که علاوه بر کارگری در کارخانه ها غالبا در همان مکان نیز سکونت گزیده اند. افرادی که در هر بعد از ظهر جمعه در زمین های متعدد خاکی شهرک ودرنامناسب ترین شرایط فوتبال بازی میکنند. عشق به فوتبال تنها تفریح این قشر سایه نشین محسوب میشود. مجموعه ی حاضر از فینال مسابقات آنان تهیه گردیده، مسابقاتی که با هزینه ی خود کارگران هر ساله برگزار و اجرا میشود.

عکس: سید نعیم درخش / عکس آنلاین

4000x6000
jpg
8.8MB
957