2nd Tehran Auto Show 2017

دومین نمایشگاه اتوشوی تهران

یکشنبه 5 آذر 1396 - ایران - تهران : دومین نمایشگاه اتوشوی تهران آذر ماه سال 1396 در مرکز نماشگاهی شهر آفتاب در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه که با استقبال کم نظیر روبرو شد، شرکت های خارجی از جمله رنو، فولکس واگن، سوبارو، ولوو و...حضور پررنگی داشتند. شرکت های ایرانی چون ایران خودرو، مدیران خودرو و سایپا نیز در این نمایشگاه به عرضه محصولات خود پرداختند. / عکاس : پریسا هاجری / عکس آنلاین

تصاویر مشابه
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
دومین نمایشگاه اتوشوی تهران
UserAvatar
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
پریسا هاجری
111 تصاویر

  • 152
  • 0
اشتراک‌گذاری
پالت رنگ