فروش صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت شهر و معماری

2000x1333 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

1200x800 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

800x534 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

یکشنبه 25 آذر 1397 ، ایران ، خوزستان

کارگران شرکت ملی فولاد اهواز در خیابان های اهواز و مقابل ساختمان استانداری خوزستان و دفتر نماینده‌های مردم اهواز در مجلس به وضعیت شغلی‌شان اعتراض می‌کنند. درخواست‌های کارگران در این اعتراضات، پرداخت دستمزدهای معوقه، واگذاری شرکت ملی فولاد به بخش دولتی و همچنین آزادسازی کارگران بازداشت شده بوده است.

عکس: مازن هواشم / عکس آنلاین

avatar
مازن هواشم
32 تصاویر
ایران | خوزستان
2000x1333
jpg
1MB
973