صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت

3000x2000 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

2000x1334 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

1200x800 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

800x534 پیکسل
لایسنس : استفاده مطبوعاتی
برای خرید وارد شوید
مجوز «استفاده مطبوعاتی»

منظور از لایسنس «استفاده مطبوعاتی» این است که از این تصویر نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در کاربردهای تجاری یا تبلیغاتی استفاده کرد. این لایسنس تنها برای یک بار استفاده در اختیار مشتری قرار میگیرد و برای موارد دیگر باید لایسنس جدید خریداری شود.

3072x2048 پیکسل
سایز اصلی
برای ثبت درخواست وارد شوید

نسخه اصلی تصویر

Iran at the 1998 FIFA World Cup

ایران در جام جهانی فوتبال 1998

سه شنبه 18 مهر 1396 ، فرانسه

جلال طالبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی مقابل آمریکا در گروه F جام جهانی 1998 فرانسه در لیون دیده می‌شود.

عکس: نادر داوودی / عکس آنلاین

avatar
نادر داوودی
76 تصاویر
فرانسه
3072x2048
jpg
563.1kB
453
UserAvatar
0
443
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
UserAvatar
0
523
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
UserAvatar
0
181
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
UserAvatar
0
170
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
UserAvatar
0
476
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
UserAvatar
0
477
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
UserAvatar
0
475
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
UserAvatar
0
177
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
UserAvatar
0
478
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
UserAvatar
0
509
دیدار تیمهای ایران و ازبکستان در مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018
دیدار تیمهای ایران و ازبکستان در مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018
UserAvatar
0
490
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
UserAvatar
0
500
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
UserAvatar
0
165
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
UserAvatar
0
473
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
UserAvatar
0
168
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
UserAvatar
0
170
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
شهراورد صدم تهران با ابوالفضل
UserAvatar
0
630
دیدار تیم‌های ایران و ولز در جام جهانی 2022 قطر
دیدار تیم‌های ایران و ولز در جام جهانی 2022 قطر
UserAvatar
0
482
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
مسابقه تیمهای فوتبال ایران و آلمان در جام جهانی 1998 فرانسه
UserAvatar
0
496
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
UserAvatar
0
446
ایران در جام جهانی فوتبال 1998
ایران در جام جهانی فوتبال 1998