فروش صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت شهر و معماری

علی صالح آبادی

رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم

سیاستمدار

متولد : 1357

تصاویری که علی صالح آبادی تگ شده است (1)