دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

■ موزه عکسخانه شهر

تهران
تهران، میدان هفت‌تیر، خیابان بهار شیراز، ضلع جنوب غربی میدان بهارشیراز
تلفن: 02188848993