صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت

کاک ئیره‌ج

(11 تصویر)

کاک ئیره‌ج باغبان خلاق و حامی محیط زیست، در باغش در نزدیکی بیجار در استان کردستان با استفاده از تلویزیون‌های اسقاطی رها شده فضاهای جدید ساخته است.