یکشنبه 3 مهر 1401

■ رضا مهاجر

رضا مهاجر فعالیتش را به عنوان عکاس و مدیر فیلمبرداری در سینما آغاز کرد. «هامون»، «روز باشکوه»، «سارا»، «دو نیمه سیب»، «تجارت» از جمله فیلم هایی است که مهاجر عکاسی آن را به عهده داشته است.